Trainingen en cursussen in veiligheid

Radicalisering en de-radicalisering

U kunt vandaag de dag geen krant openslaan zonder dat er een artikel in staat over jongeren die het gedachtegoed van de Islamitische Staat (IS) omarmen. Die zelfs ten strijde trekken om dit gedachtegoed met geweld in de praktijk te brengen. Waarom radicaliseren sommige jongeren en wat kunt u als professional concreet doen om hen op andere gedachten te brengen?

Wat komt er tijdens de training aan de orde?

• De geopolitiek in de islamitische wereld. Wat is afgelopen eeuw de politiek van het westen geweest met
betrekking tot de Arabische wereld?
• De verschillende stromingen binnen de islam, waarbij ingezoomd wordt op het salafisme. Het salafisme is
gebaseerd is op fundamentalisme ideeën en binnen deze stroming komt het voor dat men oproept tot gebruik
van geweld.
• Een actueel beeld van het dreigingsbeeld in Nederland.
• Antwoord op de vraag: hoe weet ik of een jongere aan het radicaliseren is, wat zijn de gedragingen en andere
kernmerken van zo’n jongere?
• Wat u als professional kunt doen om een radicaliserende jongere op andere gedachten te brengen, de nadruk
ligt hierbij op de eigen dagelijkse praktijk van de professional.

Voor wie is de training bedoeld?

Voor iedereen die beroepsmatig in aanraking komt met kinderen en jongeren, zoals beleidsmedewerkers, leerkrachten (zowel basis- als middelbaar onderwijs), jeugdwerkers, politiemensen, hulpverleners en medewerkers van wijkteams.

Hoe lang duurt deze training?

Er worden diverse programma’s aangeboden. Een training kan tussen de anderhalf uur en vier uur duren. De precieze inhoud en duur van de training wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Wat kost deze training?

De kosten verschillen per situatie en worden ook per situatie bepaald en geoffreerd.

Waar wordt deze training gegeven?

Het is mogelijk om de training in-company te volgen, andere locaties behoren ook tot de mogelijkheid, maar brengen wel extra kosten met zich mee.

 

Contact

Bent u geïnteresseerd in een van de trainingen van SSIM? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak.
Bel 06-43505248 of stuur een mail naar ssim@planet.nl